عربی 1 درس اول

ای پروردگار من ! به من دانش ببخش و مرا به شایستگان ملحق گردان .

پروردگارا ! اعضای بیرونی بدن مرا برای خدمت به خودت قوی کن واعضای درونی بدن مرا برای برخورداری از عزمی راسخ ،استوار بدار  .

پرودگارا ! چهره ام را به سوی تو قرار دادم و ای پروردگارمن ، دستم را به سوی تو دراز کرده ام .

ای فراخیِ دهنده ی نعمت ها و ای بر طرف کننده ی  بلا ها . بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و با من آنچه را که تو شایسته آن هستی انجام بده .