بارم بندی درس عربی 2/1 کد 224/1

 

بارم بندی درس عربی 2/1 رشته فنی حرفه ای و کار و دانش  کد 224/1

الف :ترجمه کلمه و جمله ، درک مطلب و کاربرد واژگان  (13 نمره )

         

( مشترک در امتحان  پایانی نوبت های  اول ، دوم ، شهریور، بزرگسالان  )

ردیف                                                عنوان                                                        نمره

1

ترجمه ی جمله های عربی به فارسی از  متن درس (3 نمره ) و

تمرینات ( 1 نمره )

4

2

سؤالات چند گزینه ای در زمینه ی ترجمه

2

3

تهیه ی متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان

و طرح سؤال درک مطلب

(سه سؤال با کلمات پرسشی طرح شود

و یک سؤال در ارتباط با معنی ، مفرد ، جمع باشد.)

2

4

تصحیح اغلاط در بخش  کارگاه ترجمه .

1

5

کاربرد واژگان شامل موارد زیر  :

 - ترجمه چهار کلمه ی عربی به فارسی  .

(کلمه داخل جمله داده شود )

- مترادف و متضاد

( چند کلمه داخل پرانتز داده شود و از بین آنها مترادف  و متضاد استخراج شود )

1/5              

6

تکمیل ترجمه ی ناقص 

1

7

تعریب

5/.

8

انتخاب ترجمه ی مناسب از داخل پرانتز برای کلمه ی مشخص شده در جمله  

1

 

ب : قواعد : (7 نمره )  

                                                  نوبت اول :

ردیف                                          عنوان                                                                نمره

1

معرفه ونکره  

2/5

2

اعراب فرعی به ( حرف )  

2/5

3

التشکیل  

/ 1 نظر / 85 بازدید

رله- بای