آزمون عربی 1 نوبت اول دی ماه 92

سؤالات عربی 1 نوبت اول دی ماه 92

1- عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کن  :  5 نمره

الف :  التِّلمیذُ المِثالِیُّ یَستَیقِظُ قَبلَ طلوعِ الفَجرِ وَ یَتَوَضَّأ ُلِلَّصلاةِ  . 3     

ب  : یا رَبِّ !  اُکتُب لَنا  فِی هذه الدُّنیا  حسنةً وَ فِی الآخرةِ     .  1 

ج  : عَلیناالذِهابُ اِلَی المَدرسةِ نَحنُ مُشتاقُونَ لِزیارةِ اَصدقائِنا   . 4

د   : اِیُّهَا الحــارِسُ ! اِدفَعْ لَهُــم دینــاراً مِن الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ  . 4

هـ : دافَعَ اُویسٌ الامـامَ علیّاً (ع) فِی مَعرکةِ صِفِّینَ وَ اسْتُشهِدَ   .  2

و  :  یا سابِــقَ النِّعَمِ ! هَبْ لِی حُکمـاً وَ اَلْحِقْنِی بِالصالحینَ    . 1

ز  : طَرَقَ  اُوّیسٌ  بابَ  البیتِ وَ قالَ : وَصَلْتُ ،  نهایةُ الفِراقِ   .  2

ح : لَمّا شاهَدتُ صدیقِــی بَدَأتُ بِالسُــرورِ وَ صافَحتُـــهُ    .   5

ط :  المؤمنـونَ لایَکنِزونَ الاَموال َ بَل یُنفِقونـَـهافی سبیل لله . 4

ک :  نَهَضَ اُویـسٌ مِن مَکانِــهِ وَ قـالَ : الوَفاءُ بِالعهدِ  اَهَمُّ . 5

2- گزینه ی درست را انتخاب کن  :   1/5  نمره

  الف : اِرکَعُوا وَاسجُدُوا وَاعبُدُوا رَبَّکُم   : 1

  1- رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید  .

2- رکوع و سجده کردند و پروردگارشان را پرستیدند.

ب  : هِیَ لاتَسمَحُ مُحتاجَةٌ اِلَی الرِّعایةِ   :  2 

    « او اجازه نمی دهد نیاز به ............... دارد . »

    1- استراحت                   2- مراقبت  

    3- حمایت                    4-  شجاعت

ج  : یا دافعَ النِّقم ! وَ الیکَ نَصَبتُ وَجهِی   : 1   

   « ای دفع کننده ی بلاها ! و به سوی تو ..................  »

1- دستها یم را بلند کردم       2- چهره ام را قرار دادم

3- روی کردم 

3- اشتباهات ترجمه را درست کن :1 نمره

الف :  سَیَجعَلُ اللهُ بعدَ عُسرٍ یُسراً :

خداوند پس از مدتی آسانی قرار داد. 1

ب  : لا یَستَسلِمُ الاَحرارُ اَمامَ الظُّلمِ :

 انسانهای بزرگ در برابر ستم تسلیم نخواهند شد. 3

4-               1/5نمره

1- کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کن :

     وَهکَذا اِبتَلَعَت الارضُ قارونَ وَ اَصبَحَ عِبرةً لِلاجیالِ  .  4

 

2- مترادف کلمه ( اَنیقَةٌ : ..........) 

و متضاد کلمه ی (  الجَزیلُ : .............. ) را بنویس . 3

5-  ترجمه ی این عبارت را کامل کن : 5/. نمره

      ‹‹ لَمّا شَعَرَ بِالحَرِّ تَرَوَّحَ بِکُمِّهِ    ›› 5

  ‹‹  هنگامی که احساس ........  کرد خود را با ............. ش باد زد.  ››

6- به عربی برگردانید : 5/. نمره

  من این نعمت را شکر می کنم  . 2

7- اشتباهات تجزیه را درست کن  :  1 نمره

       ‹‹ صَوَّرَ الوالِدُ مَشهَداً مِن حیاةِ فاطِمةَ   ››

الف :  صَوَّرَ   : فعل ماضی  ، للغائبة  ، مجرد ثلاثی . 

  ب :  مَشهَداً   :  اسم ، جمع  ، مشتق ( اسم مفعول )

8- نقش کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده تعیین کن : 1 نمره

   الف : وَجَدَ التِّلمیذُ السّعادَةَ فِی مُساعَدَةِ الآخِرینَ   . 

  ب :  اَلْعِلمُ  خَیرٌ مِنَ المالِ    .

9- متن زیر را بخوان و به سؤالات پاسخ بده  : 2 نمره

                  اَفضَلُ اِنسانٍ  5

  دَخَلَ وَفدٌ مِنَ التُّجارِ فِی مَجلِسِ اَمیرٍ .

بَـدَأ فَتیً ذَکِیٌّ بِالکَلامِ نِیابَة ً عَن قَومِهِ . فَأشـارَ الیهِ  الاَمیـرُ :

  أ لَیسَ فِی المَجلِسِ اَکبَرُ مِنکَ ؟  . قالَ الفَتَی بِشَهامَة ٍ  :

 اَیُّــهَا الاَمیرُ ! قِیــمَة ُ الانسانِ بِعَقلِـهِ وَ لِسانــِه ِ .

 1- به سؤالات به عربی پاسخ بده  :

   الف : اِلَی اَینَ دَخَلَ الوَفدُ  ؟   

   ب : مَن بَدَأ بِالکلامِ نِیابَة ً عَن قَومِهِ  ؟

    ج: بِمَ قِیــمَة ُ الانسانِ ؟(بِمَ :  به چه چیزی است)

2 ترجمه ی ( وَفدٌ ) و مفرد کلمه ی ( التُّجار ) را بنویس :

10- هر فعل را در جای خالی مناسبش قرار بده  : 1/25 نمره

الف :  اُترُکْ ، لاتَقنُطِی ،عَصَفَتْ  : 

‹‹ ماضی  :........  امر : ......... نهی : ............››

ب : مصدر دو فعل :

« یَستَقبِلونَ ، تَصَدَّقا » .....................   ، .................... می شود .     

11- باضمیر و فعل مناسب کامل کن : 1 نمره

الف : ........... شَرِبتَ الماءَ  .  ( اَنتَ ، اَنتِ ، اَنتُم ) 

ب  : اَنتُم   ........ .  ( یُدافِعُ  )

 ج : الاُمُّ ....... صُعوبةَالحیاةِ بِشهامةٍ . ( یَتَحَمَّلُ  ، تَتَحَمَّلُ ، اَتَحَمَّلُ ، نَتَحَمَّلُ )

 د : هُم ............. . ( دَبَّرَ )    

12- جدول را کامل  کن : 75/. نمره

الماضی

المضارع

الامر للمخاطب

الحروف الاصلیة

اِحتَرَمَ

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید