شعر رمضان

برخیـــز که مــــاه رمضـــــان آمده است

                                            صد جلوه ی حق از آسمان آمده است

رحمت و محبتش که هــــــر روزه بـــود

                                            در پیش دو چشم ما عیان آمده است

بالطف نیایـــــش و دعـــای سحـــــری

                                        در (خاک نهفته ) هم به جان آمده است

در دایـــــــــره ی قرائـــــــت قرآنــــــش

                                            گویی که ملک از آسمان آمده است .

ماه مهمانی خدا ماه عبادت و دعا ماه محبت وصفا را به همه جهانیان تبریک می گویم

/ 0 نظر / 31 بازدید