دو بیتی ها و اشعار سروده شده

اگر باغ نگاهم پر زخار است

                                گلم تاراج دست روزگاراست 

به چشمانت قسم، با بودن تو

                            زمستانی ترین روزم بهار است.

                            **************

       بر ساحل سرخ دلت                         اسم کسی را حــک مـــکن

       من عاشق زلف توام                        یک لحظه ای هم شک نکن

                           **************

دلم یک لحظه از خوبان جدا نیست

                                      ولی صد حیف که خوبان را وفا نیست

به خوبان دل سپردن سهل باشد 

                                      زخوبـــان دل بریــــدن کـــار ما نیست . 

                            **************

تو را چون (آبِ باران ) دوست دارم 

                                        به وزن کوهساران دوست دارم

تو گفتی گشته ای  پائیز  ، باشد

                                     ولی من چون بهاران دوست دارم .

                           *************

ای معلــــم چـــــــراغ تابانــی                    نرم بخشنده همچو بارانی

لاله ها بشکفد به هر سخنت                   هدیه ی خوب و ناز یزدانی .

                                   ************ 

گل اومد بهار اومد شد عید نوروز              روز نـو آمــد مگــو دیگــر ز دیــروز

خانه ی دل را به شادی کن منّور              تا که امروزت شود بهتر ز هر روز

/ 0 نظر / 35 بازدید