ظهور

کاش از نو ظهور می کردی         بوسه از راه دور می کردی

همجو آهو که می رسد از راه      در دل ما خطور می کردی

ما نشسته به خانه منتظریم       خانه را غرق نور می کردی

تو گلی لاله ای یاسمنی            خوش به عطر حضور می کردی

گر امید وصال مارا نیست            تو اشارت زدور می کردی

/ 0 نظر / 53 بازدید