ترجمه درس اول عربی پایه چهارم انسانی

درس اول

زن نمونه

وخداوند براي كساني كه ايمان آورده اند همسر فرعون را مثال زد، زماني كه گفت: پروردگارا براي من نزد خود در بهشت خانه اي بساز ومرا از فرعون و عمل وي نجات ده ومرا از دست مردم ستمكار رهايي بخش.

نكته ي سودمند اين آيه اين است كه كسي بجز از عمل خودش سودي نمي برد و به خاطر گناه غير از خود مورد سؤال قرار نمي گيرد و از اطاعت و بندگي ديگري پاداشي به او داده نمي شود، اگر چه وابسته ي او و همراهي، براي وي باشد .

در آيه ي قبل از آن بيان گرديد كه نزديك بودن همسر نوح و همسر لوط به دو پيامبر سودي به آنان نرساند.

و در اين آيه روشن شد كه همانا ناسپاسي فرعون متوجّه همسرش نشد زماني كه مؤمني فرمانبردار براي خداوند بلند مرتبه و ترسناك از عذابش بود، بلكه خداوند او را از عذاب خود نجات داد وبه خاطر ايمان و بندگيش وي را وارد بهشت گردانيد.  

و گفتار او « زماني كه گفت » يعني، همسر فرعون هنگامي كه خداوند را مي خواند،گفت:پروردگارا براي من نزد خود در بهشت خانه اي بساز و مرا نجات ده . يعني، مرا از فرعون و عمل او رهايي بخش - منظور عمل بد او است - و مرا از دست مردم ستمكار نجات بده –  يعني، كساني كه با كفر ورزيدن نسبت به خداوند بر خويشتن ستم كردند وبه خاطر آن مستحق مجازات شدند .

و از پيامبر (ص) روايت شده است كه فرمود: از زنان عالم چهار تن براي تو كافي است: مريم دختر عمران وآسيه همسر فرعون و خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد (ص).

 

 و روايت شده است كه فرعون دستور داد كه آسيه به چهار ميخ كشيده شود و رویش ( بالای سرش )   سنگ مرمر بالا نگه داشته شود تا اينكه از گفتارش دست بكشد، وگرنه سنگ به رويش فرستاده شود.

پس خداوند جايگاه و منزل او را در بهشت به او نشان داد و او (آسيه) بهشت را برگزيد و خداوند روحش را قبضه كرد (گرفت) و هنگامي كه سنگ فرستاده شد بر روي جسدي بي جان افتاد .

                                                   از کتاب « التبیان فی تفسیر القرآن »

                                                                  با کمی تصرف/ 1 نظر / 33 بازدید
هگزا

خیلی آموزنده و جالب بود برام مرسی.