تست عربی سال سوم تجربی ، ریاضی

جواب : گزینه ( د )

قرار گرفتن حرف عله ( و ، ی ) قبل از حرف ساکن:

به التقاء ساکنین حرف عله حذف می شود.

برای گزینه الف : به اختبر نفسک درس دوم و

برای گزینه های ( ب ، ج ، د ) به دراسه الموضوع

درس اول مراجعه شود .

/ 0 نظر / 43 بازدید