بارم یندی درس عربی 2 تجربی ریاضی 93-92

بارم بندی درس عربی 2 سال دوم تجربی ، ریاضی  کد 224/1

الف :ترجمه کلمه و جمله ، درک مطلب و کاربرد واژگان  (13 نمره )

      (صورت سؤال  به زبان عربی  باشد و داخل پرانتز به فارسی ترجمه شود .)

( مشترک در امتحان  پایانی نوبت های  اول ، دوم ، شهریور )

ردیف                                                عنوان                                                        نمره

1

ترجمه ی عبارتها شامل ، متن درس ها و تمرینات

( فقط تمریناتی که در خود کتاب ترجمه ی آنها خواسته شده است ) 

5

2

سؤالات چند گزینه ای در زمینه ی ترجمه

1/5

3

تهیه ی متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان

و طرح سؤال درک مطلب

(چهار سؤال با کلمات پرسشی طرح شود

و یک سؤال در ارتباط با معنی ، مفرد ، جمع باشد.)

2/5

4

تصحیح اغلاط در بخش  کارگاه ترجمه .

1

5

کاربرد واژگان شامل موارد زیر  :

 - ترجمه سه کلمه ی عربی به فارسی  و یک کلمه فارسی به عربی .

(کلمه داخل جمله داده شود و زیر آن خط کشیده شود . )

- مترادف و متضاد

1/5              

6

تکمیل ترجمه ی ناقص 

1

7

تعریب

5/.

 

 

ب : قواعد : (7 نمره )  

(صورت سؤال  به زبان عربی  باشد و داخل پرانتز به فارسی ترجمه شود .)

نوبت اول :

ردیف                                          عنوان                                                                نمره

1

معرفه ونکره  

1

2

اعراب فرعی  

2

3

اعراب تقدیری و محلی  

1

4

صفت و مضاف الیه

/ 1 نظر / 145 بازدید
ترنم باران

سلام همکار محترم روز و روزگارتون خوش سپاس از حضورتان میلاد امام مهربانی ها امام رضا(ع)برشما وخانواده محترمتون مبارک باد