آزمون عربی 2 انسانی سؤال 2 خرداد 93

اِنتَخِبْ التَّرجمةَ الصَّحیحةَ : (1/5)

  (ترجمه ی درست را انتخاب کن )  

  الف : کانَتْ اُمِّی تُتعِبُ نفسَها فی العَمَلِ لیلاً و نهاراً .  10   

 مادرم خودش را با کار شب وروز  ..............   .

1- خسته می کند  .   2- خسته می کرد  .  3-خسته کرده بود .

 

ب : لیتَ السَّلامَ یَستَقِرُّ فِی العالَمِ .  11

   1- کاش صلح در جهان استقرار یابد  .

    2- کاش صلح در جهان استقرار می یافت   .

ج :  بدأ الرَّجُلُ یَقطِفُ الفَواکِهةَ  : 12

 1 : مرد شروع به چیدن میوه می کند .  

 2 : مرد شروع به چیدن میوه ها کرد. 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید